slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5
cs en de ru

Bejvávalo v Bělovsi - fotografická přednáška o měnící se Bělovsi (14. 10. 2021)

Beseda Bc. Richarda Švandy o měnící se Bělovsi.

Od: 11. 11. 2021 Do: 11. 11. 2021

Město Náchod vás zve ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 18 hodin do konferenčního salonku Městského informačního centra Malé lázně Běloves na přednášku Bc. Richarda Švandy na téma "Bejvávalo v Bělovsi".

Jak se Běloves změnila, a jak se zde žilo před desítkami let? Za pomoci fotografií a vzpomínek nahlédneme o několik desetiletí nazpět a zavzpomínáme na staré časy, předky a události, které se nesmazatelně zapsaly do běloveské historie.

Vstup zdarma.

Co nového připravujeme?