slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5
cs en de ru

Svatojánská mše svatá s žehnáním léčebných pramenů (15. 05. 2020)

227. Zahájení lázeňské sezony 16.5.2020 Vzhledem k současné situaci a mimořádnému opatření v souvislosti s koronavirem nemohlo město Františkovy Lázně slavnostně záhájit 227. lázeňskou sezonu. I přes tato opatření se město Františkovy Lázně rozhodlo tuto akci zahájit.

detail_pic

V sobotu 16.5.2020 v 9.30 hodin bude v kostele Povýšení Svatého kříže v souvislosti se zahájením lázeňské sezony celebrována Svatojánská mše svatá s žehnáním léčebných pramenů. Mši celebruje P. Jan Nepomuk Janeček, O. Cr. Po mši svaté (cca 30 – 40 minut) následuje průvod k požehnání pramenů.

 

Průvod povede:

Ruská ul.  Národní tř. Františkův pramen, kde bude přednesena modlitba a požehnání Františkovu prameni. Poté se průvod přesune ke Dvoraně Glauberových pramenů, kterým bude požehnáno a tím průvod končí.

 

V případě špatného počasí průvod povede:

od kostela přímo ulicí Jiráskova ke Dvoraně Glauberových pramenů. Uvnitř Dvorany bude přednesena modlitba a požehnání pramenům. Poté se průvod přesune k Františkovu prameni a průvod končí.

 

Upozornění: Mše, průvodu i samotnému žehnání se smí účastnit pouze 100 lidí, musí být dodržovány bezpečnostní odstupy a ústa a nos překryty rouškou.

 

Vzhledem k omezenému počtu účastníků bude mše a žehnání pramenů vysíláno on-line na: facebook MVTV.cz

 

Pro zpříjemnění procházky v rámci dne zahájení lázeňské sezony Vám bude od 15.00 hodin v altánu u Františkova pramene hrát k dobré náladě hudební skupina Parohanka. Stejně tak bude připraveno občerstvení.

 

I pro tuto venkovní akci platí pravidla nošení roušek, dodržování bezpečné vzdálenosti a nezdržování se více jak 100 osob pohromadě.

 

Galerie

Co nového připravujeme?