slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Volnočasové aktivity Klimkovice

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 • Architektura Ostrava, duben (festival moderní architektury)
 • Slet čarodějnic na hradě Hukvaldy, duben
 • Setkání cimbálových muzik Valašského království, květen, Frenštát pod Radhoštěm
 • Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, květen až červen, Ostrava
 • Mezinárodní folklorní festival, červen, Frýdek-Místek 
 • Colours of Ostrava, červenec (tradiční hudební festival)
 • Shakespearovské slavnosti, červenec až srpen, Ostrava
 • Ostravské dny, srpen až září (hudební festival)
 • Mezinárodní festival outdoorových fi lmů, říjen, Ostrava
 • Slavnosti jablek a Burčák fest, říjen, Ostrava-Klimovice
 • Svatomartinská mladá vína a hody, listopad
 • Svatomartinské hody, listopad, Klimkovice
 • Vánoční trhy, prosinec, Ostrava
 • Masopust, únor, Klimkovice – tradiční průvod s pochováním basy
 • Kytarobití, červen, Klimkovice – folkový festival
 • Oldies Party, léto, Klimkovice
 • Jarmark, září, Klimkovice – typický jarmark s prodejem a celodenním půrogramem
 • Klimkovický podzim, říjen – tradiční přehlídka amatérských pěveckých sbor

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

Díky blízkosti ostravské metropole se návštěvníkům lázní Sanatoria Klimkovice nabízí bohaté možnosti sportovního a relaxačního vyžití: plavecké bazény a koupaliště, fotbalová hřiště, tělocvičny, kluziště, tenisové haly, squashové kurty aj. Přírodní park Oderské vrchy a CHKO Poodří jsou vhodné pro pěší turistiku a cykloturistiku. Přímo v klimkovických lázních lze absolvovat léčebně-relaxační procedury v podobě koupelí a masáží.

Zřícenina hradu Starý Jičín

Zřícenina hradu Starý Jičín

Velmi krásná a rozlehlá hradní zřícenina vypínající se na Starojičínském kopci poblíž Nového Jičína. Hrad byl postaven počátkem 12. století v místě původní dřevěné tvrze.

Štramberk

Štramberk

Moravské městečko v předhůří Beskyd, kterému se pro svoji krásu a malebnost často přezdívá moravský Betlém. Dochovaly se zde unikátní soubory valašských roubených chalup z 18. a 19. století a spolu s jádrem města jsou chráněny jako městská památková rezervace. Celému městu dominuje hrad Štramberk s vyhlídkovou věží Trúba. Štramberk se celorepublikově proslavil výrobou velmi chutného medového cukroví zvané Štramberské uši. Po Štramberku a jeho okolí návštěvníky provede Lašská naučná stezka.

Valašské muzeum v přírodě

Valašské muzeum v přírodě

Přírodní skanzen s jedinečnou expozicí městské a vesnické valašské lidové architektury z první půlky 19. století. V areálu muzea se pravidelně pořádají různé vzdělávací a kulturní programy, folklórní pořady, výstavy, přehlídky a festivaly. K největším místním akcím patří Valašský jarmark a Rožnovské slavnosti. Valašské muzeum v přírodě představuje nejstarší muzeum ve střední Evropě.

INDIKACE

INDIKACE

V Sanatoriích Klimkovice se léčí nemoci pohybového ústrojí, neurologických, gynekologických a cévních onemocnění. Příklad indikací:

 • chabé obrny
 • polyneuropatie s paretickými projevy
 • roztroušená skleróza
 • nervosvalová onemocnění
 • dětská mozková obrna
 • Parkinsonova choroba
 • artopatie
 • bolestivost šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů
 • skoliózy
 • stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady
 • předoperační příprava před plánovanou kloubní náhradou
 • sterilita a infertilita

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

Komplex lázeňského areálu tvoří dvě lázeňské léčebny a hospodářská budova, navzájem propojené podzemním koridorem.

 • léčebna A – pětipatrová bezbariérová budova; v areálu se nachází ubytovací, stravovací i léčebná část, lázeňská kolonáda, restaurace, bar
 • léčebna B – bezbariérová budova; v areálu se nachází ubytovací a léčebná část, jídelna, speciální škola, mateřská školka, herny, divadelní sál a rehabilitační bazén
 • hospodářská budova – sídlo převážně technického zázemí lázní

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

Základem léčby lázní Sanatoria Klimkovice je místní zdroj třetihorní minerální léčivé vody, nazývané jodobromová solanka. Solanka je silně mineralizovaná a vyznačuje se neobvykle silnou koncentrací jódu. Obsah jódu v průměru 900x převyšuje běžnou mořskou vodu a obsah ostatních minerálních látek je téměř dvojnásobný. 

Výskyt zdrojů fosilních vod je spojen s oblastmi uhelných ložisek Ostravska, v jejichž písčitých slojích, vytvořených bouřlivým pohybem zemských vrstev, byla zakonzervována voda pravěkého moře, které se zde vyskytovalo před 6,5 až 11 miliony let. Vzácnost těchto zdrojů je umocněna jejich omezeností a vyčerpatelností.

Solanka je čerpána z vrtů o hloubce 400 až 500 m, které se nacházejí v okolí Polanky nad Odrou, vzdálené od lázní asi 11 km. Odtud je do areálu lázní dopravována potrubím a ukládána do jímek, v nichž 2 až 3 týdny dozrává. Po zahřátí na teplotu 36 °C je využívána jako léčivý prostředek k vnější aplikaci formou koupelí a zábalů.

CHKO Beskydy

CHKO Beskydy

Téměř souvisle zalesněný horský celek, který charakterizují četné horské hřebeny, hluboká údolí, louky se starobylými dřevěnicemi, jalovcové pastviny, čisté vodní toky s divokými kaskádami a vodopády. Z lesů převažují nepůvodní horské smrčiny, místy se dochovaly jedlobukové pralesy. Beskydy přímo navazují na rozsáhlá západoslovenská pohoří, odkud se sem přistěhovávají velké šelmy medvěd hnědý, vlk obecný a rys ostrovid.

CHKO Poodří

CHKO Poodří

Chráněná krajinná oblast, rozkládající se v severovýchodní části Moravské brány mezi jižním okrajem města Ostravy a obcí Vražné nedaleko Oder. Území tvoří zachovalá údolní niva řeky Odry s nenarušeným vodním režimem s každoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy. V území se vyskytují četná mrtvá říční ramena a tůně, rozlehlé rybniční soustavy, trvalé travní porosty s hojnou rozptýlenou zelení a lužní lesy. Oblast byla v roce 1993 zařazena k světově významným mokřadním územím Ramsarské konvence.

Pohádkový svět strašidel

Pohádkový svět strašidel

Ve 150 let starých sklepních prostorách výstaviště Černá louka v Ostravě se na ploše 150 m² nachází pohádkový svět strašidel. Návštěvník prochází celkem pěti strašidelnými komnatami: pavoučí místností, peklem, pirátským ostrovem, síní průmyslových strašidel a pohádkovou říší. Prohlídková trasa je ozvučená a zpestřena tak, aby se vyhnula negativnímu hororovému působení.

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě

Třetí největší planetárium v České republice a jediné zařízení svého druhu v Moravskoslezském kraji. Programová nabídka planetária zahrnuje audiovizuální pořady pod umělou oblohou a za jasných středečních a sobotních večerů probíhají pro veřejnost tematická pozorování zaměřená na zajímavé objekty hvězdného nebe.

Pivovarské muzeum a pivovar Ostravar

Pivovarské muzeum a pivovar Ostravar

Pivovar Ostravar patří mezi deset největších pivovarů v České republice a nabízí všem zájemcům možnost prohlédnout si pivovar a výrobní proces piva a poznat tak historii a tradici umění ostravských sládků. Naučná exkurzní trasa je zakončena ochutnávkou piva. Součástí pivovaru je muzeum, jehož velkou atrakcí je více než 60 let starý výčepní pult. Jde zřejmě o jediný historický kus, který se do současnosti zachoval. Kromě výčepu je v muzeu k vidění i řada jiných zajímavostí spojených s výrobou piva. Nechybějí ukázky výroby sudů, přepravní sklenice z dvacátých a třicátých let či historické čelo sudu. Vše doplňují historické fotografi e a etikety.

Polanský les

Polanský les

Přírodní rezervace, rozkládající se na levém břehu řeky Odry, u severního okraje chráněné krajinné oblasti Poodří. Rezervaci tvoří původní lužní les, slepá ramena řeky Odry a několik tůní.

Co nového připravujeme?