slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Volnočasové aktivity Klimkovice

INDIKACE

INDIKACE

V Sanatoriích Klimkovice se léčí nemoci pohybového ústrojí, neurologických, gynekologických a cévních onemocnění. Příklad indikací:

 • chabé obrny
 • polyneuropatie s paretickými projevy
 • roztroušená skleróza
 • nervosvalová onemocnění
 • dětská mozková obrna
 • Parkinsonova choroba
 • artopatie
 • bolestivost šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů
 • skoliózy
 • stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady
 • předoperační příprava před plánovanou kloubní náhradou
 • sterilita a infertilita

Co nového připravujeme?