slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Volnočasové aktivity Lázně Toušeň

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 • únor – plesová a karnevalová sezóna
 • květen – toušeňská Floriánská pouť s atrakcemi
 • červen – vítání lázeňského léta
 • srpen – staroboleslavská Mariánská pouť
 • září – staroboleslavská Národní svatováclavská pouť
 • celoročně – amatérské divadlo, taneční večery, společenské akce

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

Krajina v okolí Lázní Toušeně je rovinatá s množstvím zalesněných oblastí a je spíše vhodná pro příznivce méně aktivního odpočinku. Je možné využít četné turistické trasy, cyklostezky, naučné stezky či komplex jezer pro rybolov. Oblíbená je rovněž relaxace přímo v lázeňském středisku např. při slatinných koupelích, vířivkách, masážích apod.

Lysá nad Labem

Lysá nad Labem

Historické jádro města bylo v roce 2003 prohlášeno městskou památkovou zónou. Pamětihodnosti: augustiniánský klášter z 18. století, barokní zámek a kostel, francouzská zahrada se sochami Matyáše Bernarda Brauna. Ve městě je muzeum, věnované místnímu rodákovi Bedřichu Hroznému, který rozluštil jazyk Chetitů.

Milovice

Milovice

Pamětihodnosti: kostel svaté Kateřiny Alexandrijské, italský vojenský hřbitov, socha sv. Antonína Paduánského, pomník osvobození, Muzeum Milovicka, přírodní rezervace Pod Benátským vrchem.

Český Brod

Český Brod

Mezi hlavní dominanty města patří románský kostel sv. Gotharda (později přestavěn na gotický a ještě později barokně upraven), kamenná zvonice, zachované hradby, podzemní chodby, novorenesanční budova radnice, pomník Prokopa Velikého, renesanční kostel Nejsvětější trojice u Pivovarského rybníka a bývalý pivovar.

Jirny

Jirny

Obec devět kilometrů jižně od města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav s dochovaným neoklasicistním zámkem z poloviny 19. století, vyzdobeným malbami Josefa Navrátila.

Houšťka

Houšťka

Lesní stadion, kde sportovec Emil Zátopek překonal osm světových rekordů.

Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem

Bývalé královské komorní město je od roku 1960 spojeno se Starou Boleslaví v dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Historické jádro Brandýsa je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Uprostřed města se nachází renesanční císařský zámek zdobený sgrafi ty s loveckými motivy a vyobrazením Rudolfa II.

Stará Boleslav

Stará Boleslav

Poutní místo s několika kostely (bazilika sv. Václava, barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie proslavený poutěmi k Palladiu země České aj.)

Muzeum Moto Velo

Muzeum Moto Velo

Stálá soukromá expozice historických bicyklů a motocyklů z let 1885 až 1965 v Přerově nad Labem. V současné době muzeum vystavuje více než 70 jízdních kol a 60 motocyklů s řadou unikátů, např. ucelenou sbírku předválečných motocyklů zn. ČZ a jízdní kolo Slavia No. 001 vyrobené fi rmou Laurin & Klement v roce 1895.

Městské muzeum Čelákovice

Městské muzeum Čelákovice

Nejstarší muzeum v okrese Praha-východ. Počáteční skrovné sbírky o několika desítkách historických předmětů dnes obsahují několik set tisíc položek, umístěných převážně v čelákovické tvrzi.

INDIKACE

INDIKACE

Slatinné lázně Toušeň mají výborné výsledky při léčbě pohybových problémů, zejména Bechtěrevovy choroby, artróz apod. Lázně nejsou vhodné pro pacienty s výrazně omezenou hybností, s postižením srdce, cév a záchvatovými stavy (epilepsie).

Příklad indikací:

 • stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích (meziobratlové ploténky)
 • choroby páteře a kloubů
 • onemocnění měkkých částí pohybového aparátu
 • Bechtěrevova choroba
 • bolestivost šlach, úponů a burz
 • postižení způsobená prací s vibrujícími nástroji
 • koxartróza a gonartróza v soustavném léčení
 • vertebrogenní syndrom.

LÉČEBNÉ PROCEDURY

LÉČEBNÉ PROCEDURY

Pro léčbu ve Slatinných lázních Toušeň se používá celá řada procedur:

 • perličkové koupele
 • přísadové perličkové koupele (jodová, solfatanová, bylinná)
 • vířivé koupele
 • střídavé koupele dolních končetin
 • slatinné koupele a zábaly
 • uhličité koupele a uhličité koupele s přísadou jodu
 • podvodní masáže
 • individuální a skupinová léčebná tělesná výchova
 • léčebný tělocvik v bazénu
 • ergometrický trénink
 • elektroléčebné procedury
 • parafinové obklady
 • plynové injekce
 • skotské střiky
 • složitá vodoléčba (infrasauna, pololázeň…).

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

Slatinné lázně Toušeň tvoří komplex budov v uzavřeném areálu s vlastním lázeňským parkem. Léčení, ubytování a stravování probíhá v témže komplexu. Pro ubytování se nabízí celkem 80 lůžek, rozmístěných v hlavní budově a klidném pavilonu Výsluní. Pro nejnáročněji klientelu jsou k dispozici nově zbudované samostatné apartmány.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

Pro léčbu ve Slatinných lázních Toušeň se používá sirno-železitá slatina z vlastního ložiska Labiště u Čelákovic.

Přírodní památka Kuchyňka

Přírodní památka Kuchyňka

Vrch s nejvyšší nadmořskou výškou 242 m n. m., nacházející se u obce Brandýs nad Labem. V období druhohor byla tato lokalita ostrovem s typicky vyvinutou příbojovou zónou – mořské období zde připomínají četné zkameněliny. Vrch místy porůstají velmi cenné luční stepi.

Tvrz Čelákovice

Tvrz Čelákovice

Středověké bývalé šlechtické sídlo, vybudované kolem roku 1300 na vyvýšeném levém břehu Labe v sousedství románského kostela. Od roku 1949 je v tvrzi umístěno muzeum, jež patří k nejstarším muzeím v okrese Praha-východ. V 15. a 16. století prošla tvrz stavebními úpravami, byla rozšířena a opevněna vlastní hradební zdí s branami na východní a západní straně. V letech 1972 až 1982 prošel celý areál náročnou rekonstrukcí, kdy po odstranění novověkých stavebních úprav opět získal goticko-renesanční podobu a v červnu 1983 v něm byly zpřístupněny nové muzejní expozice.

Hrbáčkovy Tůně

Hrbáčkovy Tůně

Významná přírodní rezervace, asi 4 km východně od Lázní Toušeně. Jedná se o skupinu jezírek vzniklých na místě bývalých říčních meandrů po odvedení labských vod do nového koryta v 30. letech 20. století. Tůně jsou obklopeny rozsáhlým lužním lesem. V 50. a 60. letech 20. století prováděl u zdejší tůně Poltruba rozsáhlé průzkumy přírodovědec Jaroslav Hrbáček, po kterém je rezervace pojmenována – dodnes tu je terénní pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Územím prochází naučná stezka.

Historická vesnice Botanicus

Historická vesnice Botanicus

Vesnice v obci Ostrá, kde je možné zhlédnout ukázky tradičních řemesel, např. dráteníka, provazníka, svíčkaře, hrnčíře apod. Výrobky zručných řemeslníků se dají na místě zakoupit. Ve vesnici se pravidelně pořádají historické slavnosti, při kterých je možné ochutnat pravou medovinu, kořeněná vína, bylinné sirupy nebo zakoupit ekologicky šetrnou přírodní kosmetiku aj. K vesnici přiléhá 22 hektarů bylinných zahrad, kde je možné si odpočinout, např. klášterní zahrada, orientální, kuchyňská a levandulová zahrada.

PAMÁTKY MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ

PAMÁTKY MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ

 • lázeňská kolonáda z roku 1912 (s prvky kubismu) v lázeňském parku
 • mlýn doložený roku 1370, přestavěný 1568 až 1569 (renesance)
 • pamětní křížky z let 1757, 1761, 1800 a 1874
 • zájezdní hostinec (empírová úprava baroka)
 • usedlosti s empírovými portálovými vjezdy
 • empírová radnice
 • kaplička svatého Floriána z roku 1823 (neobaroko)
 • kostel svatého Floriána z let 1888 až 1890 (neogotika)
 • nádražní budova z roku 1902 (neorenesance)
 • pomník padlých z roku 1927 v secesním stylu

Co nového připravujeme?