slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5
cs en de ru

Volnočasové aktivity Náchod

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 • Reprezentační ples Města Náchoda a Pivovaru Náchod a.s.
 • Náchodská prima sezóna – festival studentské tvořivosti a přehlídka jazzu, slavnostní ohňostroj   k ukončení II. světové války vždy 7. 5
 • Camerata nova – hudební přehlídka komorních sdružení
 • Vavřinecká pouť
 • Náchodské Kuronské slavnosti
 • Den fotografie
 • Orlicko – kladský varhanní festival
 • Náchodský výtvarný podzim
 • řada dalších akcí v předvánočním a vánočním čase

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

 • Kultura – Regionální muzeum se stálou expozicí Dějiny Náchoda a Náchodska, Galerie výtvarného umění v bývalé zámecké jízdárně, Galerie ve Slávii a Galerie „U Mistra s palmou“, městská knihovna, Divadlo Dr. Josefa Čížka, koncerty různých hudebních žánrů, literárně-hudební večery, přednášky, plesy, Středisko volného času Déčko, kino Vesmír
 • Sport – zimní stadion, plavecký bazén, fotbalové hřiště, atletická dráha, skatepark, Jiráskovo koupaliště s beach volejbalem a stolním tenisem
 • Wellness – krytý bazén, sauna, parní komory, masérny

Dělostřelecká tvrz Dobrošov

Dělostřelecká tvrz Dobrošov

Rozsáhlá tvrz byla vybudována v důsledku zvolení A. Hitlera kancléřem v Německu a měla opevnit severní hranici Československa. Tvrz však nebyla stavebně dokončena ani prakticky využita. Možnost exkurze.

Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují

Krásné historické město, jehož centrum, vyhlášené městskou památkovou rezervací obtéká ze tří stran řeka Metuje. Renesanční zámek s rozsáhlou zahradou byl přestavěn na počátku 20. století. Na náměstí stojí radnice založená roku 1535 a raně barokní mariánský sloup z roku 1696. Za návštěvu také mimo jiné stojí kostel Nejsvětější Trojice.

Josefov

Josefov

Bývalá městská pevnost, dnes součást Jaroměře, jejíž základní kámen položil v roce 1780 sám císař a král Josef II. Pevnost měla za cíl zabránit přiblížení nepřátelských vojáků ze severu a severozápadu. V pevnosti je důmyslný systém podzemních chodeb, jehož délka se odhaduje na 45 km. Pevnost nebyla ve válce nikdy využita.

Hospital Kuks

Hospital Kuks

Rozsáhlý barokní zámecký komplex, který nechal postavit František Antonín Špork v letech 1692–1724. Byly zde postaveny lázně, později divadlo, závodiště a nakonec hospital Milosrdných bratří se zahradou. Dnes je objekt národní kulturní památkou.

Zámek Ratibořice

Zámek Ratibořice

Zámek v České Skalici, který je znám díky Boženě Němcové, která prožila v Ratibořicích své dětství a zasadila sem své nejznámější dílo Babička. Barokní zámek byl postaven na počátku 18. století a později byl přestavěn, na podnět vévodkyně Kateřiny Vilemíny Zaháňské, v duchu pozdního empíru.

Babiččino údolí

Babiččino údolí

Jedno z nejznámějších výletních míst ve východních Čechách. Objevíte zde známá místa z knížky Boženy Němcové „Babička“, jako je ratibořický zámek, mlýn nebo Staré bělidlo.

Broumovské stěny

Broumovské stěny

Národní přírodní rezervace plná krásných a zajímavých míst. Podle pověsti zde jeden z místních loupežníků zřídil ve velké jeskyni kovárnu, kde z železných nástrojů ukradených sedlákům zhotovoval nové hospodářské nástroje, ale také zbraně pro své kumpány. Nashromáždil tak velké jmění a své poklady ukryl na dně hluboké a skalnaté rokle. Na křižovatce několika značených cest leží turistická chata Hvězda s kaplí Panny Marie Sněžné.

Broumov

Broumov

Historické město s městkou památkovou zónou, první zmínka pochází z roku 1256. Dochovány zbytky hradeb a dvou věží ze 14. století. Několik historických městských domů ze 16. až 19. stoleté. Radnice z roku 1419. Také se dochoval hřbitovní dřevěný kostel, původně z 13. století, obnoven roku 1459.

ZOO Dvůr Králové

ZOO Dvůr Králové

Jedna z největších a nejuznávanějších ZOO v ČR. Více než 1 800 živočichů původem z dalekých zemí na celkové rozloze 72 ha. Najdeme zde největší kolekci afrických zvířat v Evropě a také galerii obrazů od významného malíře a ilustrátora dobrodružných knih – Zdeňka Buriana.

Dvůr Králové

Dvůr Králové

Královské věnné město s řadou památek a zachovalou částí hradeb: Horní brána a Šindelářská věž, kostel sv. Jana Křtitele (ve věži byl údajně objeven Rukopis královédvorský), renesanční radnice, městské muzeum.

Adršpašskoteplické skály

Adršpašskoteplické skály

Krásná zákoutí pískovcových skalních měst lákají turisty, horolezce a nenapravitelné romantiky nejen v horkých letních dnech. Skalní útvary s často poetickými názvy skýtají množství krásných vyhlídek. V zatopeném lomu je možné si půjčit loďku a prohlédnout si vše z vodní hladiny. Území patří do chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

INDIKACE

INDIKACE

V minulosti se v lázních léčily následující problémy

 • Nemoci pohybového ústrojí Revmatismus, artrózy, Bechtěrevova nemoc.
 • Nemoci oběhového ústrojí Nemoci srdce a cév, krevního tlaku, stavy po zánětech žil dolních končetin. 
 • Nemoci dýchacích cest

LÉČEBNÉ PROCEDURY

LÉČEBNÉ PROCEDURY

Podávání přírodních uhličitých koupelí.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

Minerální voda Ida je jímána ze dvou pramenů přímo v areálu lázní, jejich průtok je 2,5l/s. Již kolem roku 1926 byla kyselka rozvážena a dodávána do rekreačních chat v Krkonoších, do Prahy i do konkurenčních Karlových Varů.

Husův sbor

Husův sbor

Modernistická stavba v neoklasicistním až funkcionalistickém stylu od architekta Bohumila Kuchaře z let 1925–1929. V oknech jsou fi gurální vitráže, jejichž autorem a také autorem interiérové fresky Večeře Páně je ak. mal. Karel Skála. Stavba je v původním stavu.

Hřbitov

Hřbitov

Hřbitov obehnaný historickou zdí. Na vnější zdi hřbitovního kostela jsou umístěny historicky cenné náhrobky. Najdeme zde díla sochařů Břetislava Bendy, Otakara Španiela a Franty Anýže. Umělecky významný je hrob Josefa Bartoně a jeho manželky od architekta F. Vahaly a sochaře O. Španiela, který vytvořil vysoký bronzový reliéf profi lu tváře Josefa Bartoně a jeho paní. Další umělecky cenný je náhrobek rodiny Loewovy s vysokým mramorovým reliéfem vznášející se postavy ženy v životní velikosti a antickém oděvu – jde o dílo sochaře Břetislava Bendy na téma „Vzlet duše“.

Nová radnice

Nová radnice

Postavena v letech 1902 až 1904 podle projektu ing. arch. Františka Podhájského. V nároží stojí hodinová věž s arkádovým vyhlídkovým ochozem, sochou zakladatele Náchoda, Hrona z rodu Načeraticů, a městským znakem podle návrhu Mikoláše Alše. Ten je také autorem návrhů fi gurálních sgrafi t, jež zdobí fasádu radnice. Sgrafi ta zobrazují jezdecké podoby Jiřího

z Poděbrad, sv. Václava, dva měšťany a purkmistra. Interiér radnice je bohatě zdoben.

Stará radnice

Stará radnice

Radnice byla původně dřevěná. Až v roce 1654 se měšťané rozhodli pro stavbu nové jednopatrové zděné radnice, dokončena až 1659. Postupně několikrát opravována a přestavována, dnešní podoba z roku 1856. Nad vchodem bohatě zdobený portál z dvoubarevného pískovce.

Děkanství

Děkanství

Budova na Masarykově náměstí se zachovalým gotickým sklepem. Původní budova postavena kolem r. 1566, přestavěna o století později a r. 1727 byla na nových základech vybudována dnešní budova. Průčelí s oválným štukovým rámem a barevnou freskou Panny Marie mezi andílky.

Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince

První písemná zmínka je z roku 1355. Je zobrazen na kresbě Mathiase Gerunga z let 1536–1537, ale jen s jednou, dnešní jižní věží. V letech 1550–1552 přistavěli náchodští měšťané k severní straně presbytáře druhou věž. K velké přestavbě kostela došlo v letech 1570–1579 pod vedením italského stavitele Baltazara Vlacha. Nejstarší částí kostela je kněžiště, další byly postupně přistavovány, dnes je kostel směsí gotického, renesančního a barokního slohu.

Zámek

Zámek

Původně hrad k ochraně zemské obchodní stezky. Za vlády rodu Smiřických přestavěn v renesančním slohu na přelomu 16. a 17. století. V závěru třicetileté války daroval císař zámek i celé panství italskému rodu Piccolomini, který jej vlastnil až do r. 1783. Za jejich

vlády přešel zámek barokními a rokokovými přestavbami do podoby, v jaké jej známe dnes. R. 1792 koupil panství Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský, po něm je zdědila jeho dcera Kateřina, již známe jako paní kněžnu z Babičky Boženy Němcové. Dnes je zámek majetkem státu a probíhají zde prohlídky a expozice a také svatební obřady. V zámeckém příkopě žijí dva medvědi hnědí, Ludvík a Dáša.

Co nového připravujeme?